HOT

HOT

当前位置: 河北专接本网 > 招生计划 > 2019年河北专接本招生计划汇总(按专业划分)

2019年河北专接本招生计划汇总(按专业划分)

河北专接本网 2018年12月05日

【最新】2020年河北专接本招生计划汇总(按专业划分)

【最新】2020年河北专接本招生计划汇总(按学校划分)
2019年河北省专接本招生计划已公布

    19年共有32所本科院校

    对河北省学籍的专科学子进行招生

    总计招生人数为14040人
招生专业一共有121个(含联考专业)

     

    下面为大家整理了

2019年河北省普通高校专接本考试选拔专业及数额
(按专业划分)

    供大家参考

     

                专业
名称
                招生
学校
                联考 
专业
                计划
人数
                专业
类别
                授予
学位
                教学
地点
                保险学                河北金融学院                                 50                经管                经济学                校本部
                财务管理                沧州师范学院                财务管理/
会计学/审计学
                60                经管                管理学                校本部
                河北东方学院                50                经管                管理学                校本部
                河北工程技术学院                100                经管                管理学                校本部
                河北建筑工程学院                80                经管                管理学                校本部
                河北金融学院                50                经管                管理学                校本部
                河北科技学院                30                经管                管理学                校本部
                河北外国语学院                25                经管                管理学                校本部
                廊坊师范学院                30                经管                管理学                固安校区
                邢台学院                30                经管                管理学                校本部
                张家口学院                10                经管                管理学                校本部
                电子商务                沧州师范学院                电子商务/国际商务                20                经管                管理学                校本部
                河北传媒学院                20                经管                管理学                校本部
                河北金融学院                50                经管                经济学                校本部
                工程管理                河北工程技术学院                工程管理/工程造价                55                经管                管理学                校本部
                河北建筑工程学院                80                经管                管理学                校本部
                河北科技学院                30                经管                管理学                校本部
                华北理工大学                30                经管                管理学                曹妃甸校区
                石家庄铁道大学                105                经管                管理学                校本部
                工程造价                河北工程技术学院                工程管理/工程造价                40                经管                工学                校本部
                河北建筑工程学院                80                经管                管理学                校本部
                河北外国语学院                25                经管                管理学                校本部
                燕京理工学院                50                经管                管理学                校本部
                工商管理                河北科技大学                                 40                经管                管理学                校本部
                华北理工大学                70                经管

话题:

【最新】2020年河北专接本招生计划汇总(按专业划分)

【最新】2020年河北专接本招生计划汇总(按学校划分)
2019年河北省专接本招生计划已公布

    19年共有32所本科院校

    对河北省学籍的专科学子进行招生

    总计招生人数为14040人
招生专业一共有121个(含联考专业)

     

    下面为大家整理了

2019年河北省普通高校专接本考试选拔专业及数额
(按专业划分)

    供大家参考

     

                专业
名称
                招生
学校
                联考 
专业
                计划
人数
                专业
类别
                授予
学位
                教学
地点
                保险学                河北金融学院                                 50                经管                经济学                校本部
                财务管理                沧州师范学院                财务管理/
会计学/审计学
                60                经管                管理学                校本部
                河北东方学院                50                经管                管理学                校本部
                河北工程技术学院                100                经管                管理学                校本部
                河北建筑工程学院                80                经管                管理学                校本部
                河北金融学院                50                经管                管理学                校本部
                河北科技学院                30                经管                管理学                校本部
                河北外国语学院                25                经管                管理学                校本部
                廊坊师范学院                30                经管                管理学                固安校区
                邢台学院                30                经管                管理学                校本部
                张家口学院                10                经管                管理学                校本部
                电子商务                沧州师范学院                电子商务/国际商务                20                经管                管理学                校本部
                河北传媒学院                20                经管                管理学                校本部
                河北金融学院                50                经管                经济学                校本部
                工程管理                河北工程技术学院                工程管理/工程造价                55                经管                管理学                校本部
                河北建筑工程学院                80                经管                管理学                校本部
                河北科技学院                30                经管                管理学                校本部
                华北理工大学                30                经管                管理学                曹妃甸校区
                石家庄铁道大学                105                经管                管理学                校本部
                工程造价                河北工程技术学院                工程管理/工程造价                40                经管                工学                校本部
                河北建筑工程学院                80                经管                管理学                校本部
                河北外国语学院                25                经管                管理学                校本部
                燕京理工学院                50                经管                管理学                校本部
                工商管理                河北科技大学                                 40                经管                管理学                校本部
                华北理工大学                70                经管

话题:

相关文章

阅读排行